Framtiden är mobil. Se till att besökare till din webbsida är lika välkomna, oavsett om de besöker dig via dator, läsplatta eller en smart telefon.

 

Vi hjälper dig hela vägen!

Ditt företags närvaro på webben är viktigare än någonsin. Det finns knappast någon som inte använder sig av informationen på nätet, både privat och i sitt arbete, på dygnets alla timmar och året runt. Och det är alla åldrar som idag surfar runt på nätet i jakt på information. Det är inte sällan som urvalsprocessen för inköp av varor och tjänster startar med en koll på nätet. Med en modern och uppdaterad webbplats har du möjlighet att visa vad du kan erbjuda. Och ju bättre webbplats du har, desto större chans har du att väcka intresse, skapa en förbättrad relation med din målgrupp och öka din försäljning!

 

Du behöver ett CMS – ett webbpubliceringssystem

Med en CMS-lösning (Content Management System) kan du enkelt och effektivt själv uppdatera innehållet på din hemsida, från vilken webbläsare som helst. Det finns en mängd olika lösningar på CMS. Beroende på din verksamhet och ditt behov hjälper vi dig att hitta den lösning som passar dig och din organisation bäst.

Det är viktigt att hitta en lösning som är enkel att administrera även för den eller de personer som inte har så mycket förkunskaper när det gäller webb, för att inte bli alltför beroende av expertis och konsulter.

 

Värt att tänka på:

  • CMS-lösningen bör vara responsiv, dvs vara anpassad för visning i din dator, läsplatta eller smarta telefon, utan att du måste administrera innehållet i flera olika miljöer. För att inte halka ned i Google´s ranking så är responsivitet ett måste. Detta sedan Google under våren 2015 bestämde sig för att de sidor som inte är responsiva får en långt sämre ranking.

  • Det bör vara enkelt att uppdatera text, bild och övrigt innehåll. Här kommer gränssnittet in i bilden. Ett alltför krångligt gränssnitt sätter hinder för såväl spontana uppdateringar, kreativitet som utveckling av din webbplats.
  • Bra prisbild. Det finns system som kräver återkommande licenskostnader och så finns det licensfria system, som bygger på öppen källkod och som oftast är långt billigare lösningar. Det kan finnas skäl för vissa organisationer att använda sig av licensierade system, men för de allra flesta finns det inga sådana skäl, då många system som bygger på öppen källkod erbjuder samma kvalitet, driftsäkerhet och möjligheter till utveckling.
  • Din framtida CMS-lösning bör inte vara proprietär, dvs ägd/utvecklad av en person eller ett företag. Se till att din webblösning är framtidssäkrad med stora möjligheter till utveckling. Vill du byta leverantör ska du inte behöva byta hela systemet och börja uppfinna hjulet på nytt. Med rätt lösning kan du istället ta hjälp av en ny konsult och bibehålla ditt system, som du vant dig vid.